Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 december 2017

Afscheid

De resultaten van de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente zijn voor D66 Zevenaar teleurstellend. Door de lage opkomst in de stad en het ontbreken van een basis in de gemeente Rijnwaarden is het niet gelukt onze kiezers aan ons te binden of hen te motiveren naar de stembus te gaan.

Als lijsttrekker van D66 Zevenaar vind ik dat ik daaraan consequenties moet verbinden.

Ik zal daarom geen gebruik maken van onze zetel in de gemeenteraad. De nummer 2 van de lijst, Peter Pollmann, zal met grote inzet zijn raadslidmaatschap continueren.

We vinden het belangrijk nieuwe mensen een kans te geven in onze fractie en in de lokale politiek. Daarom dragen we Ben van Bindsbergen (nr 3) en Erik Verkampen (nr 7) voor, voor de commissies middelen en ruimte. Hans Lombarts (nr 4) zal de commissie samenleving voor zijn rekening blijven nemen.

Ik kijk terug op een bijzondere periode als wethouder van de gemeente Zevenaar waarin wij veel van ons programma hebben kunnen verwezenlijken. Ik ben trots op de het zonnepanelendak Hal 12, de duurzaamheidslening, de stabiele positie van ons cultuurbedrijf Kunstwerk!, de ruime toegankelijkheid van een voorschools aanbod voor al onze peuters en de stevige positie die de gemeente weer inneemt in de regio. Ook een ingewikkeld dossier zoals de raadsenquête P&O is tot een goed einde gebracht.

Het is mooi als bestuurder te kunnen bijdragen aan deze positieve ontwikkelingen en natuurlijk zou daar graag een vervolg aan hebben gegeven.

Ik bedank mijn fractie voor de niet aflatende steun, de coalitiepartners voor de prettige samenwerking en wens de nieuwe gemeente Zevenaar veel succes.

 

Tienke van der Werf
D66 Zevenaar