Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 januari 2017

D66 Zevenaar doet weer mee!

Beste Democraten,

Op 24 mei 2016 hebben de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden positief besloten tot een gemeentelijke herindeling. Dit besluit houdt in dat de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen een half jaar eerder plaats vindt dan de gebruikelijke en wel op: woensdag 22 november 2017.

In de Algemene Ledenvergadering op 3 november 2016 hebben de aanwezige leden positief besloten tot deelname aan de herindelingsverkiezingen: D66 Zevenaar doet weer mee!

Procedure verkiezingen

D66 kent een gerichte procedure met betrekking tot gemeenteraadsverkiezingen. Voor de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Zevenaar ziet de planning er als volgt uit:

  • Openstelling Kandidaatstelling Lijsttrekker
  • Sluiting Kandidaatstelling Lijsttrekker: 9 februari 2017
  • Verkiezing Lijsttrekker: 6 maart 2017
  • Openstelling Kandidaatstelling overige plaatsen: 9 mei 2017
  • Sluiting Kandidaatstelling overige plaatsen: 9 juni 2017
  • Verkiezing: uiterlijke sluiting stemming 1 augustus 2017
  • Definitieve opmaak kandidatenlijst 9 september 2017
  • Vanaf heden kunnen leden die zich kandidaat willen stellen als lijsttrekker een formulier hiervoor opvragen bij de verkiezingscommissie, bij de heer Herman Veraart: h.veraart@upcmail.nl.

Het ingevulde formulier en de gevraagde benodigdheden, dient u uiterlijk 9 februari geretourneerd te hebben aan de verkiezingscommissie. Indien er zich meerdere kandidaten melden voor het lijsttrekkerschap zullen er verkiezingen georganiseerd worden middels een ledenvergadering.

Mee doen?

Uiteraard willen wij graag een mooie volle kandidatenlijst presenteren voor 22 november 2017. Heb je interesse? Vraag dan het profiel op voor raadslidmaatschap/commissielid (karingoes@live.nl), zodat je je kan oriënteren of het wat voor je is! Ook ben je van harte welkom om een fractievergadering van ons bij te wonen, deze vinden plaats in het gemeentehuis. Wil je een keer komen? Bel, mail of app ons dan!

Samenstellen verkiezingsprogramma

Er wordt al volop nagedacht over het nieuwe verkiezingsprogramma. Maar de samenstelling van het nieuwe programma kan natuurlijk niet zonder jullie; onze leden! Daarom vragen wij jullie onderwerpen aan te dragen over wat jij belangrijk vindt voor onze nieuwe gemeente Zevenaar. Je kunt jouw ideeën alvast e-mailen aan Karin Goes: karingoes@live.nl.

Campagne voeren

Wanneer het verkiezingsprogramma gereed is moeten onze plannen natuurlijk bekendgemaakt worden bij de kiezers. Campagne voeren is hierbij een belangrijk middel: hiervoor hebben wij zoveel mogelijk mensen nodig. Wij vragen jullie daarom de drie weken voor 22 november 2017 vrij te plannen in jullie agenda’s zodat we met zijn allen de kiezers kunnen overtuigen van de kracht van lokaal D66 in Zevenaar!

Groepsapp

De fractie van D66 Zevenaar vindt het belangrijk dat onze leden makkelijk mee kunnen praten over belangrijke onderwerpen binnen onze gemeente. Wil je actief met ons mee denken en jouw inbreng geven? Geef dan je mobiele nummer door zodat wij je kunnen toevoegen aan onze “Groepsapp D66 Zevenaar”.

 

Namens de fractie,

Karin Goes

Campagneleider

karingoes@live.nl / 06 246 99 237