Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 juli 2017

Open brief: School Platanenlaan Zevenaar

De laatste weken heeft de Gelderlander regelmatig geschreven over de verbouw/nieuwbouw van de school aan de Platanenlaan. Als fractievoorzitter van D66 Zevenaar voel ik de behoefte hierop te reageren, vandaar deze open brief.

D66 Zevenaar wil integrale kindcentra (IKC) in goede toekomstbestendige schoolgebouwen. D66 Zevenaar vindt ook dat we als overheid op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid het goede voorbeeld moeten geven, zeker aan onze kinderen. Daarom zijn we voor de scholen aan de Platanenlaan groot voorstander van de meest duurzame variant. Helaas hebben we de meerderheid van de gemeenteraad hier niet van kunnen overtuigen. Door Lokaal Belang en de VVD is er een amendement ingediend en aangenomen waarin de variant met daarin energiebesparing, duurzaamheid en een goed binnenklimaat geschrapt is. Dat is natuurlijk jammer, maar dat heet democratie. De meerderheid beslist.

Wij zouden het betreuren als de schoolbesturen zich niet neerleggen bij dit besluit van de raad. Dan zijn de kinderen en de leerkrachten de dupe!

In het mediationtraject is een marktconsultatie uitgevoerd. Twee Zevenaarse aannemers hebben berekend dat volgens het huidig bouwbesluit en de in het traject overeengekomen m2, voor ruim 5 miljoen een IKC kan worden gebouwd, zonder de door D66 zo gewenste duurzaamheidaspecten. Voor dit bedrag kunnen de noodlokalen vervangen worden door nieuwbouw en de bestaande gebouwen grondig gerenoveerd zodat ze weer minstens 20 jaar mee kunnen. Dit in tegenstelling tot de al eerder toegezegde 3 miljoen, dat was alleen bestemd voor de nieuwbouw.

Wij roepen de schoolbesturen op te kiezen voor hun leerlingen en aan de slag te gaan met de 5,3 miljoen. Ook met een dergelijk budget is veel mogelijk. Er zijn legio gemeenten die geen budget vrijmaken om schoolgebouwen van nog geen 20 jaar oud te renoveren. De raad van Zevenaar heeft dit wel gedaan en heeft daarbij royaal de gewenste extra m2 voor een IKC gehonoreerd.

Dus kom op, stap over deze teleurstelling heen en aan de slag!