Steun ons en help Nederland vooruit

Goed wonen

Een sterke stad met een centraal en ruim voorzieningenaanbod én krachtige leefbare dorpen maakt dat het goed wonen is in de nieuwe gemeente. Daarbij moet de stad vanuit de dorpen en het buitengebied goed bereikbaar zijn. Voor leefbare wijken en dorpen is het belangrijk dat er op fietsbare afstand een goede school, kinderopvang, toegang tot zorg, sportvoorziening of winkel is. De dorpen en stadswijken staan zelf aan het roer om hun kracht te behouden of versterken. Mensen nemen steeds meer verantwoordelijkheid om te zorgen voor een kind, ouder, partner, buren of goede vriend. Deze verschillende (samen)leefvormen moeten verankerd worden in beleid. Ruimtelijke plannen worden gelegd langs de meetlat van de energietransitie, we zijn immers op weg naar energie neutrale woningen, dorpen en wijken waarbij geen gebruik gemaakt wordt van aardgas.

Goed werken

D66 Zevenaar wil bouwen aan een gemeente, én een regio, die vooruit gaat, onderneemt en groeit. Groei zorgt voor nieuwe banen. Groei zorgt voor innovatie en vernieuwing. En duurzame groei is de sleutel naar een welvarende toekomst. Daarbij is het van groot belang dat de infrastructuur op orde is. De nieuwe gemeente biedt volop kansen aan werkgevers en creëert daardoor banen voor werknemers: een bruisend stadscentrum, goed ontwikkelde bedrijventerreinen en voldoende ruimte voor zowel agrarische ondernemers als de vrijetijdseconomie. Innovatieve bedrijven lopen voorop in duurzaamheid, maakindustrie of logistiek. De gemeente dient positieve ontwikkelingen te stimuleren en drempels weg te nemen in plaats van belemmeringen op te werpen.

Goed recreëren

De nieuwe gemeente Zevenaar biedt volop kansen op het gebied van natuur, recreatie en toerisme. D66 Zevenaar wil het bestaande natuurschoon behouden en versterken. Natuur biedt recreatie en zorgt voor werkgelegenheid. Tussen de rivieren de Rijn en de IJssel is volop ruimte voor watersport, wandelen, fietsen en paardensport. Maar ook het complete winkelaanbod, rijke verenigingsleven, de cultuurhistorie en het culturele aanbod in de stad maakt dat Zevenaar een prima plek is om te recreëren en te verblijven.