Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed werken

Duurzame inpassing A12/A15 en goede aansluiting onderliggend wegennet

Voortvarende doorontwikkeling bedrijventerrein 7Poort

Kansen pakken door de spin-off van de Outlet Zevenaar in de (grens)regio

Een zo laag mogelijk OZB tarief voor ondernemers

D66 Zevenaar wil bouwen aan een gemeente, én een regio, die vooruit gaat, onderneemt en groeit.