Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed wonen

Autonomie van dorps- en wijkraden versterken

Een (elektrisch) leenauto en/of leenfiets systeem in de dorpen

Ruime mogelijkheden voor generatie- en leeftijdsbestendig wonen

Bereikbare en volledige integrale kindcentra

Toegang tot zorg in dorpen en wijken

Een sterke stad met een centraal en ruim voorzieningenaanbod én krachtige leefbare dorpen maakt dat het goed wonen is in de nieuwe gemeente.